Regulament SCIA

Regulament Smart City Industry Awards – ediția 5

Smart City Industry Awards, 20 Decembrie 2020 – București – România

Acești termeni și condiții au fost modificați la data de 10 Noiembrie 2020 și actualizați la data de 08.11.2020.

Articolul 1 – Obiective și organizare

Premiile Smart City Industry 2020 au ca scop descoperirea, recunoașterea și prezentarea antreprenorilor, soluțiilor inovatoare și a cercetătorilor care conduc la dezvoltarea Orașul Viitorului. Inovația implică o tehnologie, o procedură sau un serviciu de pionierat care ar putea fi implementate pe scară largă. Antreprenorii și cercetătorii cu cele mai inovatoare, creative și impresionante proiecte pentru orașe inteligente și tehnologii și soluții legate de mobilitatea urbană vor fi selectați de un juriu specializat. Câștigătorii vor fi anunțați la ceremonia de premiere a Smart City Industry Awards, care va fi difuzată online pe data de 20 Decembrie 2020.

Proiectele (în funcție de categorii) pot fi depuse pentru examinare până la data de 11 Decembrie 2020.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre condițiile privind organizarea Programului, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau prelungi desfășurarea acestuia, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe Website.

Articolul 2 – Organizator

Smart City Industry Awards este organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, organizație neguvernamentală cu sediul social în Splaiul Unirii nr.16, etajul 2, camera nr. 214, biroul nr. 8, București, având codul de înregistrare fiscală RO 37068625. 

Unicul titular al site-ului www.scia.ro este Asociația Română pentru Smart City.

Participanții beneficiază de asistenţă în etapa de înscriere a proiectelor în competiția Smart City Industry Awards, la adresa de e-mail 2020@scia.ro sau prin apelarea numărului de telefon 031 425 42 63 (apel taxabil normal, conform planurilor tarifare proprii ale apelanţilor), în perioada 10 noiembrie 2020 – 11 decembrie 2020, luni – vineri, între orele 10.00 – 18.00, doar în zilele lucrătoare.

Articolul 3 – Cererile și eligibilitatea

Programul este organizat și se desfășoară la nivel naţional, fiind destinat oricărei persoane juridice care îndeplineşte condițiile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament și care dorește să se implice în competiție prin înscrierea unui proiect.

Pentru această competiție se aplică următoarele reguli de eligibilitate:

Ocupaţie: Solicitanții trebuie să facă parte din echipa de management a unei instituții publice/ să fie fondatori și/sau directori ai unei companii independente, ai unei companii de start-up sau dezvoltatori ai unui proiect antreprenorial și/sau de cercetare care oferă o soluție pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru a dezvolta comunități. 

Naționalitate: toate naționalitățile.

Neeligibilitate: membrii juriului, experți din cadrul ARSCM, precum și membrii familiilor acestora.

Organizatorul încurajează depunerea de proiecte ce folosesc soluții tehnologice care se încadrează în următoarele categorii de interes:

  1. Smart Mobility
  2. Smart Environment
  3. Smart Governance
  4. Smart Economy
  5. Smart Living
  6. Smart Citizen

Proiectele care nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condițiile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de evaluare.

Articolul 4 – Criterii de evaluare

Criterille de jurizare:

20% Grad de replicabilitate

20% Funcționalitate și implementare

20% Impact în comunitate

20% Inovație și creativitate

20% Calitate

Articolul 5 – Documentație

Solicitanții trebuie să completeze toate câmpurile din cadrul aplicației electronice disponibile la adresa https://scia.ro/inscrie-un-proiect/ înainte de data de 11.12.2020, ora 18:00, pentru a participa la Premiile Smart City Industry 2020. Este obligatoriu ca proiectele depuse să fie însoțite de fotografii/materiale video reprezentative (proiectele finaliste vor fi prezentate în cadrul galei sub forma unui filmuleț de 20 de secunde create de organizator pe baza materialelor furnizate la înscrierea proiectului).

Formularul online de înscriere trebuie complet completat pentru examinare de către juriu.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare de către juriu.

Solicitanții pot fi contactați de organizatori în scopul de a clarifica anumite informații sau în cazul unor formulare incomplete.

Articolul 6 – Conținutul documentației

Solicitanții trebuie să urmeze următoarele instrucțiuni oferind în același timp documentația relevantă prin site-ul oficial al concursului scia.ro

În descrierea proiectului (obligatoriu), solicitanții ar trebui să explice beneficiile proiectului/tehnologiilor folosite și să detalieze efectele implementării proiectului în comunitate. Este indicat să includă testimoniale, diagrame, ilustrații, studii, componente financiare și toate celelalte informații pe care le consideră necesare pentru a oferi o imagine completă a proiectului prezentat.

În descrierea proiectului, este esențial ca solicitanții să abordeze următoarele considerații:

– Care este problema pe care proiectul dvs. încearcă să o abordeze?

– De ce a fost dificil să rezolve această problemă în trecut?

– Este proiectul dvs. inovator?

– Este proiectul dvs. unic?

– Cu ce este diferit de alte proiecte similare existente?

– Cum a contribuit/va contribui proiectul la îmbunătățirea societății, la crearea de locuri de muncă sau la îmbunătățirea calității vieții?

Toate cererile trebuie completate în limba română.

În cazul unor probleme tehnice, vă rugăm să ne contactați la 2020 (@) scia.ro.

Articolul 7 – Înscrierea proiectelor

Numărul maxim de categorii la care puteți înscrie un proiect (indiferent de categoriile alese) este limitat la 3.

Organizatorii vor informa participanții prin e-mail cu privire la stadiul înscrierii (înscriere completă sau dacă sunt necesare informații suplimentare).

În general, și indiferent de tipul de proiect, Participanții trebuie să furnizeze o descriere completă și onestă a statutului proiectului, în special în ceea ce privește proprietatea intelectuală.

Participarea la concurs presupune, de asemenea, că toate informațiile furnizate sunt adevărate și exacte.

Orice caz de nerespectare poate duce la excluderea participantului.

Articolul 8 – Procesul de selecție a proiectelor

Organizatorii vor fi responsabili de procesul de depunere a candidaturilor (realizarea aplicației online de înscriere) și de confirmarea corectitudinii dosarelor (în urma depunerii de către participanți), precum și de anunțarea acestora cu privire la toate modificările survenite în diferitele etape ale concursului.

Un juriu alcătuit din experți în domeniu va fi responsabil de evaluarea proiectelor înscrise în competiție și de desemnarea câștigătorilor.

Atât câștigătorii, cât și restul participanților vor fi informați prin e-mail înainte de ceremonia de premiere a Smart City Industry Awards, care va fi difuzată pe 20 Decembrie 2019.

Organizatorul se angajează să transmită către câștigător diploma și trofeul aferent, prin curier rapid, imediat după stabilirea câștigătorilor finali.  

Rezultatele deliberărilor rămân confidențiale până la publicarea oficială a câștigătorilor.

Articolul 9 – Premii

Premiile Smart City Industry Awards nu includ o remunerație financiară pentru câștigători.

Acestea servesc drept recunoaștere a rezultatelor și potențialului în domeniul Smart City. Valoarea premiilor constă în vizibilitatea și prestigiul internațional de care se vor bucura câștigătorii în urma desemnării lor. Mai mult, Asociația Română pentru Smart City, în colaborare cu partenerii săi, vor recunoaște câștigătorii ca lideri inovatori în domeniul lor de activitate.

Articolul 10 – Obligațiile legale

La depunerea proiectelor, Participanții se angajează la următoarele:

  • Furnizarea informațiilor necesare cu bună credință și răspunsul la orice solicitare a Organizatorilor.
  • Aderarea strict la criteriile de participare la concurs.

Participanții trebuie să respecte dispozițiile legale în vigoare aplicabile proiectului, în special dispozițiilor privind dreptul fiscal, dreptul muncii, drepturile de proprietate intelectuală și industrială, inclusiv mărcile comerciale, brevetele, drepturile de autor și drepturile de bază.

Participanții iau la cunoștință faptul că nerespectarea criteriilor de evaluare a dosarelor lor poate duce la respingerea acestora și că organizatorii nu pot fi trași la răspundere.

Câștigătorii Smart City Industry Awards sunt de acord să:

  • Menționeze în toate comunicările și declarațiile că sunt câștigători ai Smart City Industry Awards.
  • Furnizeze toate informațiile relevante privind progresul proiectului lor la solicitarea Asociației Române pentru Smart City;

Articolul 11 – Publicitate și comunicare

Solicitanții și câștigătorii autorizează în clar Asociația Română pentru Smart City la:

Publicarea datelor de contact și a descrierii proiectului lor, informații furnizate în procesul de aplicare, sau în cadrul activităților de informare și comunicare legate de Smart City Industry Awards.

Această prevedere se referă la toate materialele de comunicare și mass-media corporative și publice: fișiere, comunicate de presă, site-uri web, înregistrări video, etc.

Articolul 12 – Confidențialitate

Membrii juriului și toate celelalte persoane care au acces la dosarele depuse în cadrul Smart City Industry Awards sunt obligate să trateze informațiile furnizate de către Participanți ca fiind confidențiale, cu excepția elementelor necesare comunicării legate de Concurs.

Membrii juriului care au acces la dosarele depuse în cadrul concursului vor semna un acord de confidențialitate, în care sunt de acord să trateze toate informațiile referitoare la proiectele care nu au fost selectate ca strict confidențiale.

Articolul 13 – Litigii

Actul de depunere a cererii implică acceptarea fără echivoc a prezentelor reglementări de către participanți, fără posibilitatea de plângere cu privire la rezultate, care nu pot fi contestate, având în vedere că membrii juriului sunt decidenții finali ai propriilor evaluări.